Продажба и изнајмување на возила

Цена: 695 495 евра еднократно за изработка и хостирање на софтверот за ОнЛине достапност на истиот.
+ 295 евра годишно за хостирање на софтверот и ОнЛине достапност на истиот, одржување и надоградба на код, првата година оваа сума не се уплаќа.