http://www.adelovodnik.eu.mk/components/com_adsmanager/images/default.gifКнига за излезни фактури
Sort by
Content Реден број и знак на фактура Датум: Назив на купувачот Место Износ на фактурата Без ДДВ Оданочиво Ослободено од ДДВ Плаќање на фактурата Исплатено

nopic
04-01-2016
Медицински факултет
Место: Скопје
21 780.00 ден.
21 702.00 ден.
Основа: 434.00 ден.
ДДВ 18%: 78.00 ден.
Срок: 05-01-2016

nopic
04-01-2016
Медицински факултет
Место: Скопје
21 780.00 ден.
21 702.00 ден.
Основа: 434.00 ден.
ДДВ 18%: 78.00 ден.
Срок: 05-01-2016

nopic

nopic
65656
11.11.16
klklklk
Место: skopje
10 000.00 ден.
5 000.00 ден.
Основа: 62.00 ден.
ДДВ 18%: 180.00 ден.

nopic
1
03-18-2016
123
Место: 2323
1 999.00 ден.
Срок: 03-25-2016

nopic
01
01.01.2016
osmk
Место: skopje
1 790.00 ден.
Срок: 15.01.2016
Начин: virman
Дата - Исплатено: 15.01.2016
Број на извод: 14

nopic
1
11-18-2015
Труоикл Компан ДОО
Место: Скопје
295 000.00 ден.
250 000.00 ден.
Основа: 250 000.00 ден.
ДДВ 18%: 45 000.00 ден.
Со право на одбив: 450 000.00 ден.
Срок: 11-25-2015
Начин: Вирт
Дата - Исплатено: 11-25-2015
Број на извод: 45
Резултати 1 - 7 од 7
Adelovodnik Софтверот е изработен од Аквила Корпорација