http://www.adelovodnik.eu.mk/components/com_adsmanager/images/default.gifАДеловодник
Sort by
Content Документ Основен број: Под број: Поврзан документ: Датум: План на архивски знаци: Вид на докуемент: Податоци за испраќачот или примачот: Број на документот: Датум на документ: Количина на архивски материјал: Валидност до: Организациона единица: Предмет: Вредност на документот: Физичка состојба на материјалот:

nopic
Поднесок
Download file
Преписка (расписи, писма од информативен карактер,
Влезни документи за ЈНВлезни фактуриДоговори за работаИзлезни фактури
АД Томислав Кузманоски
23
10-04-2019
0302
Витко Милошевски

nopic
Download file
Влезни документи за ЈНВлезни фактуриДоговори за работаИзлезни фактури
1
06-20-2016
5
06-21-2016
1
asdfasd
1000
dobra

123
Download file
11
112
05-17-2016
Организација и развој
Влезни документи за ЈНВлезни фактуриДоговори за работаИзлезни фактури

nopic
1
Download file
1
1
1
03-16-2016
Влезни документи за ЈНВлезни фактуриДоговори за работаИзлезни фактури
1
1
03-16-2016
1
04-13-2016
gg
1
1
1

nopic
1
Download file
1
1
03-16-2016
Организација и развој
Влезни документи за ЈНВлезни фактуриДоговори за работаИзлезни фактури
03-16-2016
1
04-20-2016
gg
ee
1
1

nopic
1
Download file
1
1
03-16-2016
Организација и развој
Влезни документи за ЈНВлезни фактуриДоговори за работаИзлезни фактури
03-16-2016
1
04-20-2016
gg
ee
1
1

nopic
dogovor
Download file
1
1
Влезни документи за ЈНВлезни фактуриДоговори за работаИзлезни фактури

nopic
потврда
Download file
22
22/1
нема
12.01.2016
Управување и раководење
Влезни документи за ЈНВлезни фактуриДоговори за работаИзлезни фактури
Услуга Берово
03-22/1
12.01.2016
1
12.01.2016
03
потврда
нема
добра

nopic
Документ 1
Download file
Основен број 1
Под број 1
Поврзан Документ 1
10-30-2015
Влезни документи за ЈНВлезни фактуриДоговори за работаИзлезни фактури
Испраќач 1
12
10-30-2015
4
12-24-2015
Организациона единица 2
Предмет 2
1230.000 денари
Физичка состојба 2
Резултати 1 - 9 од 9
Adelovodnik Софтверот е изработен од Аквила Корпорација