http://www.adelovodnik.eu.mk/components/com_adsmanager/images/default.gifКнига за влезни фактури
Sort by
Content Реден број Фактура - Царинска Декларацијаѝ Добавувач - Испорачител Претходен данок Забелешка:

nopic
5
Број: 56
Датум: 4/10/19
Назив и седиште: МАК-АЛБ
Износ на фактурата: 3256
Основа за данок: 200.00 ден.
Данок 18%: 18.00 ден.

nopic
Број: 125551
Назив и седиште: ФИРМА
Даночен број: 701799010101011
Износ на фактурата: 1180
Основа за данок: 1 000.00 ден.
Данок 18%: 180.00 ден.
Може да се одбие: 500
Тест забелешка

nopic
1
Број: 123456
Датум: 06-21-2016
Назив и седиште: Mitrovski
Даночен број: 456123789
Износ на фактурата: 50000
Основа за данок: 5.00 ден.
Може да се одбие: ne

nopic
1
Број: 25
Датум: 31032016
Назив и седиште: venikom udarna
Даночен број: 4030997275072
Износ на фактурата: 25000
Основа за данок: 20 000.00 ден.
Данок 18%: 5 000.00 ден.
Може да се одбие: da

nopic
1
Број: 1
Датум: 23.03.2016
Назив и седиште: Вељко Влахович
Даночен број: -1
Износ на фактурата: 30000
Основа за данок: 25 424.00 ден.
Данок 18%: 4 576.00 ден.
Може да се одбие: да
бела боја

nopic
1
Број: 1
Датум: 23.03.2016
Назив и седиште: Вељко Влахович
Даночен број: -1
Износ на фактурата: 30000
Основа за данок: 25 424.00 ден.
Данок 18%: 4 576.00 ден.
Може да се одбие: да
бела боја

nopic
80
Број: 41
Датум: 15.03.2016
Назив и седиште: Интелсат - Скопје
Даночен број: 4030994208234
Износ на фактурата: 27101
Основа за данок: 28 101.00 ден.
Данок 18%: 18.00 ден.

nopic
80
Број: 41
Датум: 15.03.2016
Назив и седиште: Интелсат - Скопје
Даночен број: 4030994208234
Износ на фактурата: 27101
Основа за данок: 28 101.00 ден.
Данок 18%: 18.00 ден.

nopic
1
Број: 1
Датум: 03-18-2016
Назив и седиште: gdyiujetdyjustr
Даночен број: 324235145
Износ на фактурата: 234123543
Основа за данок: 2 314 123 432.00 ден.
Данок 18%: 2 342.00 ден.

nopic
1
Број: 1
Датум: 03-18-2016
Назив и седиште: ekos
Даночен број: 1
Износ на фактурата: 11800
Основа за данок: 10 000.00 ден.
Данок 18%: 1 800.00 ден.

nopic
1
Број: 1
Датум: 06,02,2016
Назив и седиште: dashdj
Даночен број: 555563
Износ на фактурата: 5555
Основа за данок: 5.00 ден.

nopic

-1
Број: -1
Датум: 03-03-2016
Назив и седиште: еуро
Даночен број: 4013
Износ на фактурата: 5000
Основа за данок: 4 200.00 ден.
Данок 18%: 1 800.00 ден.
Може да се одбие: 1800

1
Број: 1336
Датум: 01-10-2016
Назив и седиште: Super trejd
Даночен број: 4027321321321
Износ на фактурата: 232555
Основа за данок: 197 080.00 ден.
Данок 18%: 35 473.00 ден.
Може да се одбие: 35473
Dizel

nopic
2
Број: 321
Датум: 11-18-2015
Назив и седиште: Ертул ДОО
Даночен број: 4035800042
Износ на фактурата: 295000
Основа за данок: 250 000.00 ден.
Данок 18%: 4 500.00 ден.
Може да се одбие: Да
Нема забелешка
Резултати 1 - 15 од 15
Adelovodnik Софтверот е изработен од Аквила Корпорација